Thu. Jul 18th, 2024
Pada hari Selasa, 7 November 2023, telah dilaksanalan Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang pada pelaksanaannya melibatkan Guru dan Tenaga Kependidikan, peserta didik dan perwakilan komite sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan setahun sekali dan bertujuan untuk melihat dan mengevaluasi sejauh mana program kerja Kepala Sekolah terlaksana dalam jangka waktu tersebut. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *